Monday, September 21, 2009

Alvast twee opdrachtbeschrijvingen voor dit jaar

Zoals gezegd in de post van 15 september (2e jaar kunstbeschouwing) gaan we dit jaar in ieder geval twee opdrachten doen. De nadere planning van deze opdrachten komt nog, maar hier is vast een duidelijke beschrijving van de opdrachten zelf.


Opdracht 1:

a) Kies een werk uit de beeldende kunst/vormgevingswereld (dit mag je breed opvatten, performances en film horen er zeker bij) dat je bijzonder aanspreekt, en waarvan je denkt dat er een gelaagd verhaal bij hoort. Of misschien zelfs meerdere verhalen / interpretaties.

b) Kies ook een werk dat je ontoegankelijk vindt (of je het mooi vindt of niet).

Presenteer deze werken, en vertel erbij welke lagen je zelf ervaart. Plaats het werk dat je aanspreekt ook in een groter verband of traditie. Je presentatietijd is maximaal 10 minuten, daarna vragen, discussie.

*******************

Opdracht 2:

Zorg voor een beschrijving van jezelf en je werk, je werkwijze, je visie op dat waar je beeldend mee bezig bent. Kijk hiervoor bijvoorbeeld op internet, of bij galeries, om te zien hoe andere kunstenaars / vormgevers dat doen. Maximaal 2 A4-tjes, en vergeet niet dat afbeeldingen vaak meer zeggen dan woorden. Maar hoeveel afbeeldingen dan? En kan het wel zonder woorden?

kort verslag 15 september

Op 15 september samen besproken:

* De voorlopige opzet / doelstelling van de lessen kunstbeschouwing / beeld en wereld (zie vorige post)

* Het schilderij Las Meninas van Diego Vélazquez. Zie helemaal beneden voor een afbeelding.

* Bovenstaand schilderij als voorbeeld van een gelaagd verhaal. Lagen in een verhaal kunnen voor diepgang zorgen, die je niet onmiddellijk hoeft te vatten. Maar door een toegankelijke eerste laag word je als het ware uitgenodigd de andere lagen langzaam te ontdekken. [Overigens is Las Meninas waarschijnlijk het meest becommentarieerde schilderij uit de westerse kunstgeschiedenis, omdat de gelaagdheid aanleiding geeft tot veel verschillende verhalen en interpretaties].

* Een aantal verschillende manieren waarop `verhaal' een rol speelt voor een beeldend vormgever, en verschillende aspecten daarvan. Met je werk vertel je als het ware een verhaal. Kunnen `toehoorders' / beschouwers van je werk dit verhaal ook volgen? Maken zij er een ander verhaal van? Vaak helpt het mensen om ook iets van de maker te weten: wat bewoog de kunstenaar/ vormgever om een dergelijk beeld te scheppen? Wat vinden we hiervan: willen we hier aan meewerken door het gemaakte (in tekst of anderszins) toe te lichten? Of vinden we dat het beeld op zichzelf moet staan?

* Als vormgever zal je verhaal concurreren met andere verhalen van andere vormgevers. Een voorbeeld hiervan is de gemiddelde tijd die mensen in een museum besteden aan het bekijken van een schilderij dat hun aandacht heeft: 9 seconden. Maar ook bij het verwerven van opdrachten of exposities, zal iets in je verhaal voldoende moeten aanspreken om eruit gepikt te worden. Er is in Nederland best te spreken van een overschot aan beeldend vormgevers (in ieder geval een grote hoeveelheid...). Hoe kun je je werk daarin `hoorbaar' maken?

* Wat vinden we eigenlijk van Steven Spielberg, vinden we hem een groot kunstenaar? De meningen blijken zeer verdeeld. Sommigen vinden van wel omdat zijn werk een groot publiek bereikt, en hij techniek op knappe wijze inzet om een verhaal toegankelijk te vertellen. Anderen vinden hem een commercieel ingestelde filmmaker, die zich van geijkte hollywood-clichés bedient om winst te maken, en die diepgang uit de weg gaat.

diego vélazquez, las meninas
Las Meninas van Diego Vélazquez (klik met de rechtermuisknop `view image' voor een vergroting

Monday, September 14, 2009

2e jaar kunstbeschouwing

Welkom allemaal bij de voortzetting van `Beeld en Wereld' in het tweede jaar (ook wel `Kunstbeschouwing' genoemd). Dit jaar 1 uur op dinsdagochtend, in de ochtend van Paul, maar misschien kan Harmjan toch ook ergens bijdragen, dat zou mooi zijn.

Wat gaan we doen dit jaar? Het komt er kort gezegd op neer dat we verder gaan onderzoeken hoe we kijken, denken, voelen, ervaren, en uiten.

Het eerste kernwoord hierbij is VERHAAL. Je kunt het ook `communicatie' noemen. Het tweede kernwoord blijft WERELD.

Bij VERHAAL gaan we:

* Onderzoeken wat een verhaal interessant maakt (verdieping, lagen) en de rol van `techniek' / technische uitvoering / materiaalbeheersing' daarin.

* Werken aan je eigen verhaal: kun je beschrijven welk verhaal jouw werk vertelt? Vertel je met je werk het liefst het verhaal van een opdrachtgever, of is het helemaal je eigen verhaal? Wat en wie zijn je grote inspiratie? Wat en wie zijn je fascinatie? De opdracht voor het eind van het jaar hierbij luidt: maak een beschrijving van jezelf en je werk, zoals andere kunstenaars/vormgevers dat ook doen. Je hoeft dat verhaal niet per se zelf te schrijven! Je mag er alles en iedereen voor inschakelen, denk aan wat we besproken hebben over kwaliteiten en samenwerken.

* Kijken / luisteren / ... naar `verhalen' van anderen. Kunnen we de lagen daarin vinden? Spreekt het verhaal nog steeds tot ons, ook al is het lang geleden neergelegd? Spreekt het verhaal tot ons, ook al kennen we niet de filosofische, wellicht zeer sterk postmodernistische achtergronden? Maakt het verhaal ons nieuwsgierig naar die achtergronden, nodigt het ons uit, of stoot het ons af? Een opdracht zal zijn om een verhaal/beeld/schilderij/muziekwerk/... uit te zoeken wat jou bijzonder inspireert, en te vertellen wat je er zo boeiend aan vindt.


Bij WERELD gaan we nog wat nader in op de moderne tijd: in welke wereld staan we, waar kunnen we op rekenen wat omgeving, opdrachten, smaak, cultuur en dergelijke betreft? Het postmodernisme is een belangrijke stroming, maar niet de enige.

Ook gaan we iets doen aan `beoordeling', `sociale ontvangst van het verhaal' en dergelijke. Denk bijvoorbeeld eens aan zo'n programma als Popstars...

#######

Aanvullingen, commentaar en feedback blijven ten alle tijden zeer welkom!