Showing posts with label beeld en wereld. Show all posts
Showing posts with label beeld en wereld. Show all posts

Tuesday, September 6, 2011

Introductieles verslag dinsdag 6 september 2011

De eerste les was een introductie op wat we het komende jaar gaan doen.

Frank bracht verschillende voorwerpen en afbeeldingen mee. Aan de hand daarvan bespraken we onder andere:

* kunst - niet kunst
* origineel - kopie - namaak - nep/vervalsing
* binnenwereld - buitenwereld
* vormgeving - decoratie - functioneel
* kleur in de wereld om ons heen
* schilderijen zijn vaak driedimensionaal, de verfhuid is meestal een reliëf
* hierdoor (en door de gelaagdheid) straalt licht vaak heel anders van een schilderij af dan van een foto (of reproductie van een schilderij)

* waarde vs. marktwaarde van kunst
* 40% van 500 geënqueteerde Nederlanders stelt kunst gelijk aan vermaak (als we de NRC moeten geloven).

* Wittgenstein, en de relaties tussen `Beeld' en `Wereld'

Saturday, March 13, 2010

Verslag 2 februari

(Wegens griep in de vakantie loop ik nogal achter met de verslagen,en daarom houd ik het ook weer vrij kort.)

Myranne gaf een heldere presentatie, ze vertelt dat ze behalve door kunst ook erg is geïnspireerd door muziek en dans, en met name ook door musicals. Wat ze bijzonder vindt aan kunst is drieledig:

-kunst is mooi
-kunst zet aan het denken
-kunst schept nieuwe werelden

Daarna bekijken we een stukje uit de Walt Disney tekenfilm Pocahontas:Ook in deze tekenfilm een combinatie van beeld en muziek. Myranne is ook geraakt door de vermenging en tegenstelling van twee culturen. Zelf is ze ook van Zuid-Amerikaans indiaanse afkomst, maar in Nederland en de Nederlandse cultuur opgevoed. Die twee zeer verschillende culturen bepalen mede haar identiteit en ook waar haar interesse op kunstgebied naar uitgaat.

Dan zien we nog interessante interviews met enkele illustratoren van Pocahontas , helaas niet hier reproduceerbaar. Elke illustrator is verantwoordelijk voor éen van de getekende karakters. Wat opvalt is dat elke illustrator aangeeft dat hij/zij iets van zichzelf in die karakters legt. En dat er iets magisch gebeurt wanneer deze karakters dan op het scherm tot leven komen.

&&&&&&&

Tenslotte geeft Myranne als voorbeeld van ontoegankelijke/onaantrekkelijke kunst het schilderij La Trahison des images (het verraad van de voorstelling, Ceçi n'est pas une pipe) van René Magritte.

rené magritte, la trahison des images
René Magritte, La Trahison des images.

Frank merkt op dat de schilder Magritte erg bezig was met het verschijnsel dat we met beelden onze wereld proberen te beschrijven, maar dat dit eigenlijk nooit goed kan. En dat er ook verwarring ontstaat: wat is precies het verband tussen een ding zelf, en een afbeelding ervan? Overigens was Magritte ook een uiterst kundige (sur)realistische schilder.

Monday, January 11, 2010

Doel en lesopzet van `Beeld en Wereld' (kunstbeschouwing)

Voor de onderwijsbeschrijving van de Unitacademie is gevraagd om ook voor dit vak een beschrijving van doelen en lesopzet te geven. Wellicht voor jullie studenten ook interessant...hoewel jullie allang weten wat we allemaal (niet) doen ;-) .

#######

Het vak Beeld en Wereld (Kunstbeschouwing) heeft als doelen:

1. De studenten inzicht te leren verwerven in:
 • de eigen beeldende motivatie, en de eigen thematiek (het eigen `verhaal’)
 • de beeldende motivatie en thematiek van andere (meestal bekende) kunstenaars en vormgevers door de eeuwen heen, en de kunsthistorische samenhang hiervan
 • de positie van beeldend kunstenaars/vormgevers in relatie tot de buitenwereld en opdrachtgevers, en de eigen positie
 • de (vaak lange) weg die nodig is om tot duurzaam kunstenaarschap/vormgeverschap te komen
 • het beeldend-scheppend proces an sich
 • het eigen beeldend-scheppend proces
 • de rol van `techniek’ in relatie tot het te vertellen `verhaal’
 • de rol van `publiek’ en van feedback in relatie tot het te vertellen `verhaal’
 • de glijdende schaal tussen `kunst’ en de populaire beeldcultuur
 • het modegevoelige van `kunst’
2. De studenten helpen met het vinden van inspiratiebronnen

3. De studenten helpen met
 • loskomen van eigen `oordelen’
 • experimenteren, onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, in de ruimste zin.
 • het omgaan met oordelen van anderen (al dan niet `deskundig’)
 • het opbouwen van zelfvertrouwen, zowel persoonlijk als qua beeldend vermogen – en het besef dat geduld en hard werken nodig zijn
 • het omgaan met eigen tekortkomingen, afwijkingen, `anders’ zijn – en het wellicht te kunnen gebruiken als `kracht’
 • verdiepen van thematiek en werk

4. De studenten kennis laten maken met
 • kunst uit andere culturen
 • verschillende gezichtspunten op kunst en vormgeving
 • andere filosofische stromingen dan de westerse
 • een flinke hoeveelheid kunst en kunstenaars uit allerlei tijden, waaronder zeker de huidige tijd
 • belangrijke elementen van de –in kunstkringen vaak ondergewaardeerde- populaire beeldcultuur
5. De studenten helpen met leren praten/schrijven/communiceren over kunst en vormgeving, met name
 • over hun eigen werk en beeldend proces
 • over het werk van anderen
 • over inspiratiebronnen en thematiek
Het klassikaal presenteren van eigen inspiratiebronnen en het maken van een korte kunstenaarsbeschrijving van zichzelf zijn de twee opdrachten voor de studenten in het tweede jaar.

******
De lesopzet waarin deze doelen hopelijk voldoende gerealiseerd worden is een klassikale ronde-tafel, aangevuld met een aanzienlijke hoeveelheid beeldmateriaal. Bepaalde kernschema’s (Binnenwereld <--> Buitenwereld) komen telkens terug.