Showing posts with label symptoms check list. Show all posts
Showing posts with label symptoms check list. Show all posts

Monday, March 30, 2009

Nuttige link: Art Block op deviantart

Claudia geeft de volgende link op deviantart:

Art Block - Symptoms Check List

Dit is zeker de moeite waard om eens rustig door te lezen. Ook de commentaren van kunstenaars (onderaan) geven weer nieuwe tips en inzichten.

Voor meer links zie ook de comments op de vorige post.

######

(Er zijn meerdere discussiefora op internet voor kunstenaars. Een aantal van deze fora bieden bij vlagen zeer nuttige informatie. Plus de gelegenheid om met zeer verschillende kunstenaars van gedachten te wisselen. In mijn beleving zitten er ook nadelen aan, maar dat is persoonlijk. Deze blog is ook zoiets. (Frank))