Tuesday, April 7, 2009

Verslag 6 april

Kort verslag:

Korte herhaling van de vorige keer. Kunst als taal, waarbij er iets ontstaat tussen zender en ontvanger. Meestal een wisselwerking. Maar wat de ontvanger meent op te vangen, en wat de zender bedoeld heeft, dat zijn niet altijd dezelfde werelden.

De les wordt gevuld met een opdracht/oefening. Beeld in 20 minuten iets uit wat in de lijn ligt van wat je als kunstenaar drijft. Daarna bekijken we het gemaakte, en schrijven bij een klein aantal werken iets op van wat we menen te zien.

Bij ieder werk vergelijken we vervolgens het door de beschouwers opgeschrevene met wat de maker wilde verbeelden.

#####

Wat opvalt bij deze oefening is dat er een redelijke resonantie is tussen wat de maker bezighield en wat de bekijkers oppikken. Maar er zijn ook behoorlijk afwijkende associaties, en nieuwe inzichten.

De bedoeling van deze korte oefening is niet zozeer gelegen in de schetsen zelf, maar in het bewust worden van de wisselwerking tussen kunstenaar en beschouwer. Om de communicatie sterker te maken, kan het helpen om je `taal' te versterken, verdiepen, verrijken,....

(Waarbij je als kunstenaar zelf ook beschouwer kunt zijn van je eigen werk).

No comments:

Post a Comment