Monday, January 11, 2010

Doel en lesopzet van `Beeld en Wereld' (kunstbeschouwing)

Voor de onderwijsbeschrijving van de Unitacademie is gevraagd om ook voor dit vak een beschrijving van doelen en lesopzet te geven. Wellicht voor jullie studenten ook interessant...hoewel jullie allang weten wat we allemaal (niet) doen ;-) .

#######

Het vak Beeld en Wereld (Kunstbeschouwing) heeft als doelen:

1. De studenten inzicht te leren verwerven in:
 • de eigen beeldende motivatie, en de eigen thematiek (het eigen `verhaal’)
 • de beeldende motivatie en thematiek van andere (meestal bekende) kunstenaars en vormgevers door de eeuwen heen, en de kunsthistorische samenhang hiervan
 • de positie van beeldend kunstenaars/vormgevers in relatie tot de buitenwereld en opdrachtgevers, en de eigen positie
 • de (vaak lange) weg die nodig is om tot duurzaam kunstenaarschap/vormgeverschap te komen
 • het beeldend-scheppend proces an sich
 • het eigen beeldend-scheppend proces
 • de rol van `techniek’ in relatie tot het te vertellen `verhaal’
 • de rol van `publiek’ en van feedback in relatie tot het te vertellen `verhaal’
 • de glijdende schaal tussen `kunst’ en de populaire beeldcultuur
 • het modegevoelige van `kunst’
2. De studenten helpen met het vinden van inspiratiebronnen

3. De studenten helpen met
 • loskomen van eigen `oordelen’
 • experimenteren, onderzoeken van nieuwe mogelijkheden, in de ruimste zin.
 • het omgaan met oordelen van anderen (al dan niet `deskundig’)
 • het opbouwen van zelfvertrouwen, zowel persoonlijk als qua beeldend vermogen – en het besef dat geduld en hard werken nodig zijn
 • het omgaan met eigen tekortkomingen, afwijkingen, `anders’ zijn – en het wellicht te kunnen gebruiken als `kracht’
 • verdiepen van thematiek en werk

4. De studenten kennis laten maken met
 • kunst uit andere culturen
 • verschillende gezichtspunten op kunst en vormgeving
 • andere filosofische stromingen dan de westerse
 • een flinke hoeveelheid kunst en kunstenaars uit allerlei tijden, waaronder zeker de huidige tijd
 • belangrijke elementen van de –in kunstkringen vaak ondergewaardeerde- populaire beeldcultuur
5. De studenten helpen met leren praten/schrijven/communiceren over kunst en vormgeving, met name
 • over hun eigen werk en beeldend proces
 • over het werk van anderen
 • over inspiratiebronnen en thematiek
Het klassikaal presenteren van eigen inspiratiebronnen en het maken van een korte kunstenaarsbeschrijving van zichzelf zijn de twee opdrachten voor de studenten in het tweede jaar.

******
De lesopzet waarin deze doelen hopelijk voldoende gerealiseerd worden is een klassikale ronde-tafel, aangevuld met een aanzienlijke hoeveelheid beeldmateriaal. Bepaalde kernschema’s (Binnenwereld <--> Buitenwereld) komen telkens terug.

No comments:

Post a Comment