Tuesday, September 13, 2011

verslag 13 september

We begonnen met een klein tekeningetje, achtergelaten op het schoolbord door een ons onbekende...Hoe simpel de tekening ook was, konden we er toch al drie verschillende interpretaties van geven.

Van daaruit kwamen we bij dat beelden in principe een `verhaal' vertellen, of een `signaal'. Maar ziet degene die naar het beeld kijkt wel het verhaal of het signaal dat de maker wilde vertellen?

Vaak zijn beelden voor meer interpretaties vatbaar. Tegelijkertijd zijn we intuïtief heel gevoelig voor beeldsignalen. Wie een cursus mediatraining doet, krijgt geleerd dat op televisie, 80% van de boodschap die je uitstraalt non-verbaal is.
Dat staat in contrast met ons gebruikelijke onderwijssysteem, waar veel dingen juist verbaal worden gebracht (met woorden, liefst `ondubbelzinnig').

Ter sprake kwamen vervolgens:

* analytisch--> linkerhersenhelft en creatief-intuïtief--> rechterhersenhelft
* realisme en niet-realisme
* opkomst van de fotografie, en de invloed daarvan op de beeldende kunst
* impressionisten, post-impressionisten, van Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso

matisse, muziek
Henri Matisse, muziek
(klik op de foto voor een vergroting)

Daarna verkenden we alvast het kernschema `Binnenwereld- Buitenwereld', en spraken over

* mooi, lelijk, goed, oordelen van jezelf, oordelen van anderen
* waardering door anderen
* innerlijke drijfveren om tot beelden te komen

Tenslotte bekeken we een stukje van de pas uitgezonden aflevering van `Uur van de wolf' over Ruud van Empel. Zie hier voor een afbeelding (op zijn website)

(met dank aan Malu van de Kerkhof voor de tip over `Uur van de Wolf')

No comments:

Post a Comment