Sunday, January 1, 2012

Tuesday, September 13, 2011

verslag 13 september

We begonnen met een klein tekeningetje, achtergelaten op het schoolbord door een ons onbekende...Hoe simpel de tekening ook was, konden we er toch al drie verschillende interpretaties van geven.

Van daaruit kwamen we bij dat beelden in principe een `verhaal' vertellen, of een `signaal'. Maar ziet degene die naar het beeld kijkt wel het verhaal of het signaal dat de maker wilde vertellen?

Vaak zijn beelden voor meer interpretaties vatbaar. Tegelijkertijd zijn we intuïtief heel gevoelig voor beeldsignalen. Wie een cursus mediatraining doet, krijgt geleerd dat op televisie, 80% van de boodschap die je uitstraalt non-verbaal is.
Dat staat in contrast met ons gebruikelijke onderwijssysteem, waar veel dingen juist verbaal worden gebracht (met woorden, liefst `ondubbelzinnig').

Ter sprake kwamen vervolgens:

* analytisch--> linkerhersenhelft en creatief-intuïtief--> rechterhersenhelft
* realisme en niet-realisme
* opkomst van de fotografie, en de invloed daarvan op de beeldende kunst
* impressionisten, post-impressionisten, van Gogh, Gauguin, Matisse, Picasso

matisse, muziek
Henri Matisse, muziek
(klik op de foto voor een vergroting)

Daarna verkenden we alvast het kernschema `Binnenwereld- Buitenwereld', en spraken over

* mooi, lelijk, goed, oordelen van jezelf, oordelen van anderen
* waardering door anderen
* innerlijke drijfveren om tot beelden te komen

Tenslotte bekeken we een stukje van de pas uitgezonden aflevering van `Uur van de wolf' over Ruud van Empel. Zie hier voor een afbeelding (op zijn website)

(met dank aan Malu van de Kerkhof voor de tip over `Uur van de Wolf')

Tuesday, September 6, 2011

Introductieles verslag dinsdag 6 september 2011

De eerste les was een introductie op wat we het komende jaar gaan doen.

Frank bracht verschillende voorwerpen en afbeeldingen mee. Aan de hand daarvan bespraken we onder andere:

* kunst - niet kunst
* origineel - kopie - namaak - nep/vervalsing
* binnenwereld - buitenwereld
* vormgeving - decoratie - functioneel
* kleur in de wereld om ons heen
* schilderijen zijn vaak driedimensionaal, de verfhuid is meestal een reliëf
* hierdoor (en door de gelaagdheid) straalt licht vaak heel anders van een schilderij af dan van een foto (of reproductie van een schilderij)

* waarde vs. marktwaarde van kunst
* 40% van 500 geënqueteerde Nederlanders stelt kunst gelijk aan vermaak (als we de NRC moeten geloven).

* Wittgenstein, en de relaties tussen `Beeld' en `Wereld'

Sunday, June 26, 2011

Proficiat iedereen

Vanmiddag (zondag 26 juni) was de certificaat-uitreiking, iedereen van harte gefeliciteerd!!

Jullie eindexamenexpositie was INDRUKWEKKEND, en liet zien hoe hard jullie gewerkt hebben. Jullie waren daarnaast een bijzondere groep, aan wie het zeer plezierig lesgeven was.

Ik wens jullie allemaal toe dat jullie je aanzienlijke beeldende talenten zullen blijven ontwikkelen, met plezier en ook door er flink aan te trekken.

Graag tot ziens,

Frank

Saturday, January 1, 2011

Thursday, November 18, 2010

Opdracht 1: nieuwe beschrijving + planning

Opdracht 1:

a) Kies een aantal werken uit de beeldende kunst/vormgevingswereld (dit mag je breed opvatten, performances en film horen er zeker bij) die je bijzonder raken, aanspreken en/of inspireren.

Probeer voor jezelf te achterhalen waar dat aansprekende/inspirerende/rakende nu om draait. Probeer ook te ontdekken of er bij het werk een gelaagd verhaal hoort. Of misschien zelfs meerdere verhalen / interpretaties. Wat weet je van de achtergronden van het werk en van de maker(s)?

b) Kies ook een werk dat je ontoegankelijk of afstotend/walgelijk/onbegrijpelijk vindt. Probeer voor jezelf ook te achterhalen waarom je met dit werk `weinig kunt'.

Presenteer deze werken, en vertel erbij welke lagen je zelf ervaart. Plaats het werk dat je aanspreekt ook in een groter verband of traditie, als je die kent. Je presentatietijd is maximaal 10 minuten, daarna of tussendoor (afhankelijk van je voorkeur en hoe het loopt) vragen en discussie.

%%%%%%%%%

Vandaag was Aldo aan de beurt (verslag wellicht later),

25 november: Jelle
2 december: Thijs
9 december: Gerard

Wednesday, November 10, 2010

Kort verslag van de lessen sept-okt 2010

In de eerste lessen hebben we uitgebreid kennisgemaakt met de eerste 2 kernschema's hieronder:

schema 1 beeld en wereld
schema 1 (klik met rechtermuisknop op `view image' voor een vergroting)

Schema 1 geeft de kern van de lessen weer. Een beeldend kunstenaar put onder andere uit haar/zijn binnenwereld, maar die wordt gevoed door de buitenwereld. Dit is een rijke en gecompliceerde wisselwerking, waar we in de lessen maar een tipje van hebben opgelicht. Het werk van een kunstenaar, het `beeld', is te zien als communicatie tussen die twee werelden.

Bij communicatie gaat het over zowel taal als verhaal.

Wittgenstein zegt in zijn Tractatus Logico-Philosophicus:
Wir machen uns Bilder der Welt

Dit lijkt inderdaad een menselijke kernactiviteit. Wanneer we `beeld' en `verhaal' ruim opvatten, dan zien we dit terug in alle kunsten en zelfs daarbuiten. Goed om te bedenken is dat er voor een verhaal ook een toehoorder (publiek) nodig is. Een vraag die opkomt is:
Hoort de toehoorder hetzelfde verhaal als hetgeen de verteller wil vertellen?

Een aantal belangrijke aspecten van `Verhaal' zijn samengevat in het volgende schema:

schema 2 beeld en wereld
schema 2 (klik met rechtermuisknop op `view image' voor een vergroting)

##############

We bekeken en bespraken werk van onder meer Rembrandt, Francis Bacon, Chaim Soutine, Donald Judd, Damien Hirst, Pieter Brueghel de oude, Diego Velazquez, Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Constant Nieuwenhuys.

##############

We onderzochten in een aparte opdracht, ieder voor zich, wat voor ons de noodzaak (dan wel sterke inspiratie) is van ons beeldend vormgeverschap. Dit bleek voor iedereen verschillend, maar wat opviel was dat bij iedereen een bepaalde onontkoombaarheid van het beeldend vormgeven speelt.

Ook het idee van `the need of the situation' hebben we besproken en onderzocht. Hierin komt het contrast tussen de westerse benadering `ik wil' en de meer oosterse benadering `wat vraagt de situatie van me?' naar voren. Frank brengt naar voren dat volgens hem kunstenaars er baat bij hebben om beide zijnswijzen (oosters en westers) te (kunnen) mengen.

##############

We hebben een begin gemaakt met opdracht 1.

(hier laat ik dit verslag bij, hoe onvolledig ook)