Friday, April 27, 2012

de UNITacademie, een prachtig initiatief, sluit haar deuren

(4 augustus 2012:) Het is geen nieuws meer, iedereen heeft het al gehoord, de UNITacademie gaat stoppen met ingang van volgend schooljaar. Zie onderaan deze post voor het nieuwsbericht van de website.

Vanwege andere omstandigheden heb ik de afgelopen periode ook geen tijd gehad om deze blog bij te houden. Toch wil ik ter afsluiting van het schooljaar 2011-2012 nog een aantal dingen opmerken.

Ten eerste: de eindexamenexpositie van de tweedejaars vond ik opnieuw indrukwekkend. Alle studenten hebben in mijn ogen nog een grote stap voorwaarts gezet in het tweede semester. Zo te zien heeft iedereen, naast hard werken en een flinke dosis talent, ook goed geluisterd naar de opmerkingen die gemaakt zijn bij de eerste schouw afgelopen winter.

Bij elke student heb ik werken gezien die in mijn ogen zeer origineel, goed doorwerkt en beeldend sterk zijn. Hulde! En van harte gefeliciteerd met jullie diploma. Ik heb de lessen Beeld en Wereld met veel plezier gedaan, en heb jullie echt zien groeien, zowel beeldend als procesmatig. Veel suces met jullie vervolgstappen!

Ten tweede: de UNITacademie is in mijn ogen een uniek initiatief, een opleiding van zeldzame kwaliteit. Natuurlijk kan dat alleen maar worden gerealiseerd in combinatie met talentvolle studenten. Maar de persoonsgerichte kleinschalige benadering heeft de afgelopen jaren aantoonbaar resultaat afgeworpen. Het lijkt mij dat reguliere kunstopleidingen veel van de UNIT-aanpak zouden kunnen opsteken.

Daarnaast heb ik het contact met studenten, directie, collega's en bestuur als bijzonder prettig ervaren, en ik wil iedereen daarvoor hartelijk bedanken!

Hieronder dan nog het aangekondigde nieuwsbericht:
De UNIT Academie is een tweejarige dagopleiding voor beeldende kunst en vormgeving. Studenten zijn toelaatbaar op basis van hun talenten; hun vooropleiding doet daarbij niet ter zake. In het bijzonder richt de academie zich op jongeren met een autisme spectrum stoornis, maar iedere jongere met beeldend talent en interesse voor het beroep van beeldend kunstenaar of vormgever is welkom.

De UNIT Academie gaat sluiten op 2 juli 2012
I.v.m. verregaande bezuinigingen is het voor zowel studenten als voor de organisatie niet haalbaar om de opleiding en het begeleid wonen voor het komend schooljaar te bekostigen. Dit besluit is in maart jl. genomen door bestuur en directie. Voor meer informatie kijk op: http://www.unitacademie.nl/nieuws/nieuws1.htm
Ondanks de enorme teleurstelling van het gedwongen moeten sluiten zijn we wel trots op wat we bereikt hebben. Alle studenten hebben een sprong voorwaarts gemaakt en dat heeft geresulteerd in 50% plaatsing in een vervolgonderwijs, waarvan 36% door is naar HBO kunstacademies in het land. De andere helft is aan de gang of gaat aan de gang als vrijwilliger, betaald werk, in therapie, combinatie van werk en studie, werkervaringsplaats etc etc. Kortom, de UNIT Academie heeft zijn vruchten afgeworpen !!

De UNIT Academie beraadt zich op de toekomst
Bestuur en Directie betreuren het dat deze onderwijsvorm wegvalt, maar beraadt zich op mogelijkheden om vanaf 2013 een alternatief voor deze opleiding aan te kunnen bieden. Via onze site en onze nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte.

No comments:

Post a Comment