Saturday, August 4, 2012

voorlopige doorstart UNITacademie nieuwe stijl: werkplaatsen

Nieuws (overgenomen van de website van de UNITacademie)

Voorlopige doorstart UNIT Academie Nieuwe Stijl: Werkplaats

De UNIT Academie is als opleiding gestopt en wil in 2013 door in een nieuwe stijl. Het onderwijs in de vorm waarin dat de laatste jaren werd gegeven kan niet op deze wijze worden voortgezet. De hele infrastructuur blijft echter voorhanden en bestuur en directie hebben besloten om te pogen het succes van de opleiding in een andere, aangepaste vorm te herhalen. Maar voor deze omslag zijn financiële middelen nodig. Het is zeer te hopen dat die er gaan komen, want de opleiding is voor veel van de jongeren die er aan deelnemen hun enige kans om hun talent te ontplooien en een plekje te vinden in de samenleving waar ook zij tot hun recht kunnen komen. Die kans bood de Unit Academie door een geheel eigen aanpak; die kans willen we, zij het in aangepaste vormen, ook in de toekomst blijven bieden. Voorlopig wordt er bij voldoende belangstelling een werkplaats geopend voor oud studenten en nieuw geïnteresseerden. Hoe ziet dat er uit?

Activiteiten
Het drie dagdelen per week kunnen werken aan beeldende kunst en/of vormgeving. Met daarbij de mogelijkheid bij te dragen aan de werkzaamheden voor de galerie/winkel en het mede-organiseren van exposities. Regelmatig zijn er extra en wisselende activiteiten op het gebied van beeldende kunst en vormgeving waaraan de deelnemers eveneens kunnen deelnemen.

Doelgroep
Oud-studenten UNIT Academie en nieuw geïnteresseerden jongeren tussen 18 en 28 jaar. In het bijzonder richten we ons op jongeren met een vorm van autisme (ASS) en/of andere beperking met aantoonbaar beeldend talent en interesse in de kunst.

Doel
Er wordt dagbesteding aangeboden met kunstzinnige activiteiten onder professionele begeleiding gericht op vervolgstappen in onderwijs of arbeid.

Periode – welke dagen – tijdstip activiteiten
Vanaf 10 september 2012 tot 20 december 2012 met een mogelijk vervolg in januari 2013. De werkplaats/het atelier is open op dinsdag, woensdag- en donderdagmiddag van 12.30 tot 16.00 uur.

Medewerkers
De begeleiders van de werkplaats bestaan uit kunstenaars/vormgevers en een medewerker organisatie. Een autismespecialist/psycholoog is er bij betrokken voor advies en coaching maar is niet dagelijks op de werkplaats aanwezig.

Voorwaarden
Voldoende belangstelling voor de werkplaatsactiviteiten.
Voorafgaand aan deelname werkplaats vindt een toelatingsgesprek met iedere jongere plaats. Tijdens het toelatingsgesprek wordt besproken wat de wensen, doelen en aandachtspunten van de jongere zijn om zorg te kunnen dragen voor een juiste begeleiding. Bij toelating worden afspraken op papier vastgelegd en na ± 6 weken geëvalueerd.

Kosten deelnemer
De deelname aan de activiteiten van de werkplaats geldt voor de gehele periode van september t/m december 2012. De kosten zijn voor 1x middag per week €350,-, voor 2x middagen €700,- en bij 3 middagen €1050,-.
Deze bijdrage is inclusief materiaalkosten en begeleiding door medewerkers.

Huisvesting
Locatie aan de Canisiussingel 36B te Nijmegen. Souterrain onder ‘De Hypotheker’

Opgeven/aanmelden
Mocht je interesse hebben om deel te nemen aan deze werkplaats voor 1, 2 of 3 middagen per week dan kan je, je aanmelden per e-mail: info@unitacademie.nl

Houdt er rekening mee dat je pas in augustus een reactie van ons gaat ontvangen vanwege de zomervakantiesluiting.

No comments:

Post a Comment