Sunday, November 18, 2012

Verandering blog en nieuws UNIT Academie

Vanwege de omschakeling van de UNIT Academie naar een Werkplaats & Winkel, ga ik deze blog voortzetten als een persoonlijke blog over alles dat met beeldende vormgeving te maken heeft. Hierbij wil ik de (kunst)beschouwende stijl van de eerdere posts enigszins aanhouden. Hieronder nog een herhaling van het laatste nieuwsbericht op de site van de UNIT Academie www.unitacademie.nlUNIT Academie begint Werkplaats en Winkel
Roer bijzondere kunstopleiding moet om vanwege bezuinigingen
De UNIT Academie gooit het roer om. De tweejarige particuliere dagopleiding voor beeldende kunst en vormgeving in Nijmegen wordt per 1 januari 2013 voortgezet als een Werkplaats en een Winkel. De Werkplaats blijft gevestigd op de huidige onderwijslocatie aan de Canisiussingel 36B. De winkel zal vier dagen per week geopend zijn in de Molenpoortpassage in het centrum van Nijmegen en worden gerund door deelnemers, onder begeleiding van de UNIT.
De werkplaats is bedoeld voor die groep jongeren waar de UNIT Academie zich als onderwijsinstelling ook al op richtte: talentvolle jonge mensen die zich tot beeldend kunstenaar of vormgever willen ontwikkelen maar in het reguliere onderwijs en in hun sociale leven op problemen stuiten. In het bijzonder richt de werkplaats zich op jongeren met een normale of bovengemiddelde intelligentie die een stoornis hebben in het autismespectrum. Zij kunnen vaak moeilijk op de arbeidsmarkt terecht. In de nieuwe werkplaats worden zij niet op de eerste plaats aangesproken op hun zogenoemde beperkingen, maar op hun vaardigheden, talenten, interesses en hun originele manier van denken. Elke deelnemer krijgt een persoonlijke begeleider en voor iedereen wordt een persoonlijk werk- en ontwikkelingsplan gemaakt, in overleg met de deelnemer zelf en de eventueel betrokken zorgorganisatie.
De activiteiten van de werkplaats beslaan het brede spectrum van ontwikkeling én activering van beeldend vermogen, beroepspraktijkvorming, werken aan opdrachten van externe opdrachtgevers en zinvolle tijdsbesteding. Elk dagdeel van de Kunstwerkplaats begint met het gezamenlijk werken in een specifiek beeldend medium als bijvoorbeeld fotografie, tekenen, schilderen, ruimtelijk werken, animatie en grafische vormgeving en design. Het doel hiervan is enerzijds een brede ontwikkeling van het beeldend vermogen van iedere deelnemer. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om vast te stellen waar de grootste kwaliteit en interesse van de deelnemer liggen. Na deze gezamenlijke activiteit werkt iedere deelnemer onder begeleiding van een leermeester aan activiteiten die passen binnen zijn of haar individueel traject.
De  UNIT Werkplaats wil jonge mensen kansen geven op een succesvol vervolg in een opleiding voor kunstonderwijs, in een beroep als kunstenaar, vormgever, ontwerper of in een ander beroep of werkplek waar de deelnemer van de werkplaats zich (creatief) in thuis voelt en zich verder kan en wil ontwikkelen. Voor enkelen zal de stap naar werk of scholing te groot zijn en kunnen zij blijven werken op de UNIT Werkplaats en meehelpen in de UNIT Winkel.
De UNIT werkplaats, waar maximaal twaalf jongeren per dagdeel terecht kunnen, gaat opdrachten uitvoeren van externe opdrachtgevers. Daarbij valt te denken aan het ontwerpen van affiches en  visitekaartjes; aan het maken van filmpjes en foto´s, van portretten, andere schilderijen en beelden, alsook aan het inrichten van exposities en het aankleden van ruimtes bij evenementen.
In de winkel in de Molenpoortpassage worden deze producten en diensten te koop aangeboden. De deelnemers zullen ook zelf in de winkel meedraaien om werkervaring op te doen. De winkel is verder een ontmoetingsplaats voor deelnemers, potentiële opdrachtgevers en betrokken professionals.
De UNIT Winkel is een initiatief van Stichting UNIT Academie Nijmegen en wordt mede mogelijk gemaakt door 'Tussentijds', een samenwerkingsproject van Stichting Atelierbeheer Slak, de gemeente Nijmegen en de Federatie van de Ringstraten.
De UNIT Academie – UNIT staat voor 'UNIek Talent' – begon in 2008 met een twee jaar durende vakopleiding voor de genoemde jongeren. Dat leverde veel bijval op, in binnen- en buitenland, maar vooral ook opvallend goede resultaten. Van de 41 studenten die afgelopen jaren hun certificaat hebben behaald zijn er twaalf doorgegaan naar verschillende kunstacademies, de rest van de jongeren is terechtgekomen in betaald of vrijwillig werk, op de universiteit of MBO-opleidingen, of timmert als zelfstandig kunstenaar aan de weg.
Maar wetswijzigingen en bezuinigingen als gevolg van de crisis gooiden roet in het eten. Met de beperkte middelen die overbleven lukte het de initiatiefnemers niet de opleiding draaiende te houden. Met steun van onder meer zorginstelling Pluryn, de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Nijmegen, van de deelnemers, hun ouders of verzorgers zelf is het nu gelukt om een werkplaats en een winkel op te kunnen zetten. Daardoor gaan de bijzondere deskundigheid en de ervaring die de afgelopen jaren zijn opgedaan niet verloren.

No comments:

Post a Comment